Kallelse till årsmöte 2024

Onsdagen 27 mars är det årsmöte i Fårö SF. Kallelse till ordinarie stämma och dagordning finns nu tillgängligt enligt menyvalet verksamhet/dokument/blandade dokument.