Protokoll från årsmöte

Nu finns protokollet från Fårö samfällighetsförenings årsstämma för verksamhetsåret 2022 tillgängligt som pdf-dokument på webbplatsen under menyvalet verksamhet/dokument/årsstämma.

Kallelse till årsmöte 2023

Kallelse till ordinarie stämma och dagordning finns nu tillgängligt enligt menyvalet verksamhet/dokument/blandade dokument.

Årsredovisning 2022

Årsredovisning för verksamhetsår 2022 finns nu i katalogen verksamhet/dokument/årsredovisning.