Gallring vid Skär

Verksamhet med gallring i området ’Fårö S12:4 Skär’ våren 2022.

Samfällighetsföreningens projekt med gallring av den igenväxta marken vid Skär genomfördes våren 2022. Skogsbruksåtgärden i området ’Fårö S12:4 Skär’ resulterade i timmer, massaved, ved och grot. Ansenliga mängder grot har nu förvarats på plats ca 1 år för att flisas. Anledningen till att man väntar denna period är att groten inte får vara grön vid flisningen. Flisning har planerats till jaunuari 2023.