Cykelbana Ekeviken

Samfällighetsföreningen planerar att anlägga en enklare grusväg för cykelbana längs vägen vid Ekeviken. Cykel- och gångbanan kommer att beläggas med mindre grus. Strandskyddsdispens är sökt och bygglov behövs ej.

Ritningar för den planerade sträckan på totalt ungefär 1 000 meter framgår i tre pdf-dokument enligt följande länkar.

Del 1

Del 2

Del 3