Parkering 2-4

På nordöstra Fårö längs Ekevikens badstrand finns fyra allmänna parkeringar. Dessa ligger på samfällighetens mark och förvaltas av Fårö SF. Den nya parkeringen som färdigställdes våren 2022 ligger precis vid början av stranden. De andra tre ligger jämnt fördelade utefter vägen österut längs stranden.

Ansökan om bygglov och strandskyddsdispens har lämnats in och avser grusning och allmän upprustning av parkeringarna. Följande tre länkar innehåller pdf-dokument med kartbilder på respektive parkering och förslag på uppgrusning och breddning av nuvarande parkeringar.

Parkering 2

Parkering 3

Parkering 4