Breddning av väg

Vägen mot parkeringen våren 2022 före breddning.

I början av 2022 bedrev samfällighetsföreningen ett projekt med breddning av vägen ner till Sudersands badplats. Vägbanan breddades med drygt två meter. Breddningen innebar också att några träd fälldes och en tujahäck flyttades. Resultatet blev bra och föreningen var nöjda med projektet. Bilderna ovan till vänster (och höger, komplettera bild) visar hur vägen såg ut före respektive efter projektet.

Häcken klarade förflyttningen och var grön hela sommaren trots relativt torrt väder. Med tanke på riklig nederbörd i augusti och under hösten bådar det gott för gräsmattan och växtligheten i parkeringens närmsta omgivningar inför säsongen 2023.