Förening

VÄLKOMMEN TILL FÅRÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGS WEBBPLATS!

Vi är en förening som förvaltar den samfällda marken S12 och S5 på Fårö. Medlemmar är 293 delägande fastigheter på Fårö. Den samfällda marken utgörs av stränderna Sudersand, Skalasandsvik, Skärsände, Skärsviken och Nordersand (Ekeviken), samt mindre vägar på östra Fårö.