Protokoll från årsmöte

Nu finns protokollet från Fårö samfällighetsförenings årsstämma för verksamhetsåret 2023 tillgängligt som pdf-dokument på webbplatsen under menyvalet verksamhet/dokument/årsstämma.