Kallelse extra stämma

Onsdagen 19 juni hålls extra möte i Fårö Bygdegård. Kallelse till extra stämma och dagordning finns tillgängligt enligt menyvalet verksamhet/dokument/blandade dokument.