Förslag om markbyte

Förslag har inkommit i föreningen angående markbyte för Fårö S.5.1 del av, Fårö Butleks 3:1, del av. Till förslaget hör ett utdrag av Lantmäteriets karta där röda pilar etc markerats för att förklara vilka förändringar man vill göra och visa på omkringliggande områden. Kartutdraget finns tillgängligt i pdf-fil enligt menyvalet verksamhet/dokument/blandade dokument.